วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2557

งานปริวาสปี ๕๗

ขอนิมนต์/เชิญพระภิกษุ อุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมโครงการเข้าปริวาสและปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๕๗

ณ วัดดอนทองวราราม ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ ๑๗_๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗


จัดโดยคณะสงฆ์อำเภอกมลาไสย คณะสงฆ์ตำบลโพนงามเป็นเจ้าภาพหลัก


วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรถวายเป็นพระราชกุศล ภายในพรรษา

คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุุ์ ได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ไปตามวัดต่างๆ ภายในเขตตำบลโพนงาม เฉพาะวันพระ ๘,๑๔,๑๕ ค่ำ ภายในพรรษา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ คือ 

   ๑. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา 
   ๒. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๓. เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในวโรกาสมีพระชนมายุครบ ๑๐๐ ปีวันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

งานปริวาสกรรมปี ๕๖

ขอนิมนต์/เชิญเข้าร่วมโครงการ
  ปริวาสกรรม
วัดดอนทองวราราม   
ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ระหว่าง วันที่ ๑๔-๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
คณะอาจารย์กรรมและวิปัสสนาจารย์  จาก  วัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
นำโดย พระครูสิริภาวนาภิรม (พระมหาชอบ  พุทฺธสโร) อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนา
ติดต่อสอบถามได้ที่
ดร. พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร  เจ้าอาวาสวัดดอนทอง  โทร.๐๘-๗๘๕๗-๓๙๙๘
หรือ ทางอินเทอร์เน็ตชื่อบล็อก   ลานบุญวัดดอนทอง
เส้นทาง ถนนสาย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด  ลงตรงสามแยกเข้าไปบ้านโพนงาม ระยะทาง ๑๒ ก.ม.